…आणि गांधी विचारांची महती मला समजत गेली..!!

…आणि गांधी विचारांची महती मला समजत गेली..!!

मी तसा महात्मा गांधींचा विरोधक.

माझ्या वयाच्या एकूण ५४ वर्षांपैकी,

पहिली ४५ वर्ष मी गांधीजींची कुचेष्टा करण्यातच घालवली.

हा आजुबाजूच्या वातावरणाचा परिणाम होता.

त्याचा नकळतचा परिणाम माझ्यावर होऊन

मला गांधी हा उपहासाचाच विषय वाटत होता.

मला वाचनाची आवड असुनही

मी स्वत: गांधींना कधी वाचलेलं नाही.

ज्या समाजात मी राहिलो किंवा राहातो,

त्या समाजात गांधी हा उपहासाचाच विषय होता.

अगदी काल-परवापर्यंत होता.

आणि आजही आहे.

गांधींचं अर्धनंगेपण, त्यांचं टक्कल,

त्यांचा चष्मा, त्यांचा उपवास,

त्यांचं मुसलमानांना आपलं म्हणणं,

त्यांचे सत्याचे प्रयोग, त्यांचा स्वावलंबनाचा आग्रह इत्यादी

माझे मस्करीचेच विषय असायचे.

ह्या नाटकी आणि हट्टी माणसाने आपल्या देशाची वाट लावली

अशी माझी ठान समजूत होती..

पण. पण, गेल्या ८-९ वर्षांपासून

गांधी मला चढत्या क्रमाने समजत आहेत.

त्यांना न वाचताही उमजत आहेत.

मझ्यात हळुवारपणे उतरत जात आहेत.

हा देखील आजच्या वातावरणाचाच परिणाम,

लाखांचे सूट घालण्याच्या आणि

ते ही दिवसातून अनेकवेळा बदलण्याच्या काळात,

देशातील दरिद्री नारायनणांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गांधींचं

अर्धनंगत्व मला आपोआप समजत आहे.

गांधींच्या नंग्या फकिरीचं महत्व,

आजच्या श्रीमंती फकिरीच्या

दि’खाऊ’ पार्श्वभुमीवर मला अधिक स्पष्ट होत आहे.

त्यांची नि:पक्ष आणि न्याय बुद्धीला सामावून घेणारं त्यांचं टक्कल,

आजच्या कुटील आणि विकृत मेंदूना लपवणाऱ्या

टकलांपेक्षा मला जास्त आकर्षक वाटतं आहे

आणि त्यांच्या वीतभर छातीसमोर

इंची छाती पोकळ वाटत आहे… .

गांधींच्या चष्म्याआडचे त्यांचे निर्मळ डोळे,

मला आजच्या खुनशी डोळ्यापेक्षा

जास्त तेजस्वी वाटत आहेत.

आणि गांधी मला आपोआप समजत आहेत..

गांधीनी मुसलमानांवर जेवढं प्रेम केलं,

तेवढंच किंवा त्याहीप्क्षा जास्त प्रेम

या देशातील जातीद्वेषाने आणि

उच्च-नीचतेत विखुरलेल्या गेलेल्या समाजावर केलं,

हे मला आजच्या वातावरणात

अधिक उठून दिसत आहे

आणि गांधी मला समजत जात आहेत.

सत्त्तेपासून दूर राहाणारे त्यांचे सत्याचे प्रयोग,

आज सत्तेसाठीच केल्या जाणाऱ्या धडधडीत असत्याच्या प्रयोगातून

अधिक खरे वाटत आहेत

आणि मला गांधी समजत जात आहेत.

.

गांधीजींचा उपवास आणि त्यांचं हट्टीपण,

आजच्या उपहासाच्या आणि कडवेपणाच्या वातावरणात

मला जास्त पवित्र वाटत आहे

आणि गांधी मला आपोआप समजत आहेत..

गांधींना मुळापासून समजण्यासाठीच आजचं वातावरण

आणि ‘वाचा(ळ)’वरणही नियतीने निर्माण केलं आहे

असं मला वाटू लागलंय..!

मला याक्षणी भगवान विष्णूचा मोहिनी अवतार आठवतो.

आजच्या उलटसुलट आणि विखारी विचारांच्या मंथनातून

गांधी विचारांचं अमृत वर येऊ पाहत आहे.

आजचे अविचारी भस्मासुर ह्या अमृतावर

आपलाच स्वार्थी हक्क सांगू पाहत आहेत..

खून झालेल्या मोहनने मोहिनी अवतार घेतलेला आहे

आणि खुनासाठीच आसुसले

आणि सारासार विवेकबुद्धी गमावलेले आजचे भस्मासुरही

त्याचीच नक्कल करू लागलेयत,

त्यांचं भस्म होणार हे निश्चित.

आज नाहीतर उद्या

आज नाहीतर उद्या,

पण निश्चित..!!.

भस्मासुर-मोहिनीची कथा

म्हणूनच आठवली

आणि गांधी विचारांची महती

मला समजत गेली..!

मला समजत गेली..!!

-नितीन साळुंखे

93218 11091

०२. १०. २०१९