आंतरराष्ट्रीय ’पुरुष दीना’च्या निमित्ताने..

‘बलात्कार का होतात?’ ह्या माझ्याच एका लेखातला एक परिच्छेद आजच्या ‘आंतरराष्ट्रीय पुरूष दिना’च्या निमित्ताने..

“..सेक्समधे स्त्री आणि पुरुष असं दोघांचंही असणं आवश्यक असते. प्रेम किंवा कर्तव्य अशी भावना उद्दीपीत करणारी कोणतीही नांवं दिली, तरी त्या क्रियेतून आनंदाव्यतिरिक्त निसर्गाला अपेक्षित अशी वंशसातत्याची क्रियाही घडत असते. सेक्सच्या खेळात पुरूष ‘अॅक्टीव्ह’, तर स्त्री ‘पॅसिव्ह’ असते. स्त्रीची कितीही इच्छा असेल आणि पुरुषाची नसेल, तर सेक्स घडू शकत नाही. याच्या उलट स्त्रीची इच्छा नसेल आणि पुरुषाची असेल तरी सेक्स घडतो..थोडक्यात सेक्सची क्रिया निसर्गाने संपूर्णपणे पुरुषाच्या मर्जीवर ठेवलेली आहे. तरीही स्त्रीच एक बलस्थान आहे. पुरुषाच्या तुलनेत स्त्री सेक्सच्या खेळत, तिची इच्छा असो व नसो, अमर्याद काळापर्यंत भाग घेऊन शकते किंवा तिला भाग घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. पुरुषाच्या या खेळत एका वेळेस भाग घेण्याच मर्यादा अत्यंत सीमित असते किंवा पुरुषाला सेक्स करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. एका संभोग नंतर पुरुष काही काळ आपलं ‘पुरुषत्व’ गमावतो व त्याला पुन्हा तयार होण्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो. माझं तर असंही म्हणण आहे, की स्त्रीमधल्या सेक्सच्या खेळात मर्जीने अथवा गैर मर्जीने भाग घेण्याच्या या अमर्याद शक्तीला ओळखून स्त्रीला विविध व्रतवैकल्याच्या जाळ्यात पुरुषाने अडकवलं आणि योनी शुचीतेच्या कल्पना तिच्या मनावर बिंबवल्या आणि पातिव्रताच्या जाळ्यात तिला अडकवलं. स्वत:ची दुर्बलता झाकण्यासाठी, सबलेला बंधनात टाकलं..!

ताकदवान पुरूषाने, स्वत:तलं हे मुद्दलातलं दौर्बल्य ओळखून, पुरुष आणि पुरुषी वृत्ती ही सर्वोच्च आहे आणि स्त्री दुय्यम आहे अशी लोक भावना निर्माण केली आणि समाजातही तसे नियम केले..!”

आंतरराष्ट्रीय ’पुरुष’ दिनाच्या सर्व पुरूषांना शुभेच्छा..!

-नितीन साळुंखे

9321811091